VẠN NGHĨA

vannghia.com

Bọc bảo ôn cách nhiệt cho Hệ thống đường ống hơi nóng tại Nhà máy Cần Thơ

Bọc bảo ôn cách nhiệt cho Hệ thống đường ống hơi nóng tại Nhà máy Cần Thơ

Hình ảnh hiện trường Bọc Bảo Ôn Hệ Thống Đường Ống Hơi Nóng tại Nhà máy Nam Việt, Cần Thơ