VẠN NGHĨA

vannghia.com

Súc rửa hệ thống đường ống bôi trơn TMB tại nhà máy thép Quảng Ngãi

Súc rửa hệ thống đường ống bôi trơn TMB tại nhà máy thép Quảng Ngãi

Súc rửa Hệ thống đường ống Bôi trơn TMB line #1 và line #2

- Khối lượng thực hiện: 12 m3

- Khối lượng size ống cần súc rửa: DN15, DN25, DN40, DN50, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN350, DN400

Một vài hình ảnh hiện trường Súc rửa tại Nhà máy: