Tẩy cáu cặn đường ống

Tẩy gỉ đường ống

Tẩy cáu cặn đường ống nước tại nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn Thanh Hóa

Tẩy cáu cặn đường ống nước tại nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn Thanh Hóa

Công việc thực hiện:

- Tẩy cáu cặn đường ống nước 

So sánh hình ảnh trước và sau khi Tẩy cáu cặn:

Một vài hình ảnh hiện trường thực hiện tại nhà máy:

 

 

 

  • Các bài viết khác