Béc phun/ Bộ vòi phun nước rửa công nghiệp (SPRAY HEADER)

vannghia.com

Béc phun/ Bộ vòi phun nước rửa công nghiệp (SPRAY HEADER)
Béc phun/ Bộ vòi phun nước rửa công nghiệp (SPRAY HEADER)
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: OD50*63*75*L2600
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: OD40*50*63*L2640
Áp suất: 2 Bar
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: OD63*L2092
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: OD40*49*63*L3500
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: OD40*49*63*L2453
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: OD90*101*125*L3265
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: OD63*75*90*L2653
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: ID57xOD63x420L
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: DN50/ DN65/ DN80
Áp suất: 10 bar
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: DN65 x L1250
Áp suất: 10 bar
Giá: Liên hệ