Bồn quay PP D1200 và giá đỡ con lăn

Bồn chứa hóa chất