VẠN NGHĨA

vannghia.com

Hàng hoá
Mã sản phẩm: BALLVALVE_PPH
Bán kính: DN15->DN250
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PV143
Bán kính: DN15 (1/2
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: BALLVALVE_PVDF
Bán kính: DN15->DN250
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: VANBUOM_PPH
Bán kính: DN50-DN200
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PK_THEPHAN
Bán kính: DN15-DN300
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: BECPHUN
Bán kính: Sản xuất theo yêu cầu
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: MH802
Bán kính: Gia công theo yêu cầu bản vẽ
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: QUEHAN
Bán kính: 3mm/4mm
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: 45X63X14MM
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: A46, A60, A80, A100
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ