VẠN NGHĨA

vannghia.com

Thông tin nội bộ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày đăng : 19/05/2021

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ- LÀM VIỆC TẠI CÔNG TRÌNH (GẤP)

TRIỂN LÃM VIETWATER 2019

Ngày đăng : 23/10/2019

Một số hình ảnh trong hội chợ Vietwater 2019.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CÔNG TY VẠN NGHĨA

Ngày đăng : 01/09/2020

ĐIỂM DANH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC