VẠN NGHĨA

vannghia.com

Hàng hoá
Mã sản phẩm: PHON
Bán kính: OD20-OD1000(MM)
Áp suất: PN6/ PN10/ PN12.5,...
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHGI
Bán kính: OD20-OD1000(MM)
Áp suất: PN6/ PN10/ PN12.5,...
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHKH
Bán kính: OD20-OD110(MM)
Áp suất: PN12.5,...
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHGU
Bán kính: OD20-OD1000(MM)
Áp suất: PN6/ PN10/ PN12.5,...
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHBI
Bán kính: OD20-OD1000(MM)
Áp suất: PN10/ PN16
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHCO
Bán kính: OD20-OD1000(MM)
Áp suất: PN6/ PN10/ PN12.5,...
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHTE
Bán kính: OD20-OD1000(MM)
Áp suất: PN6/ PN10/ PN12.5,...
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHNU
Bán kính: OD20-OD110(MM)
Áp suất: PN12.5
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHMA
Bán kính: DN15-DN50
Áp suất: PN10
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHMA
Bán kính: DN15-DN50
Áp suất: PN10
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: PHRA
Bán kính: DN15-DN50
Áp suất: PN10
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SPBEC
Bán kính: Sản xuất theo yêu cầu khách hàng
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhập
Bán kính: Đang cập nhập
Áp suất: Đang cập nhập
Giá: Liên hệ